Roboty ziemne i drogowe

  • niwelacja terenu,
  • karczowanie,
  • wymiana gruntów,
  • rekultywacja terenu,
  • podbudowa pod parkingi,drogi,
  • roboty wyburzeniowe i rozbiórkowe.