Klasy betonu

Klasa betonu – określenie jakości i typu betonu wyrażone symbolem Cxx/yy, gdzie:

xx – {\displaystyle f_{ck}} wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki walcowej o średnicy 15 cm i wysokości 30 cm, określonej po 28 dniach
yy – {\displaystyle f_{ck,cube}} wytrzymałość charakterystyczna w MPa przy ściskaniu próbki sześciennej o wymiarach boków 15×15×15 cm, określonej po 28 dniach

Klasy wytrzymałości na ściskanie betonu zwykłego i betonu ciężkiego

 • C8/10, zbliżona do dawnej klasy B10
 • C12/15, zbliżona do dawnej klasy B15
 • C16/20, zbliżona do dawnej klasy B20
 • C20/25, zbliżona do dawnej klasy B25
 • C25/30, zbliżona do dawnej klasy B30
 • C30/37, zbliżona do dawnej klasy B37 (także B35 oraz B40 według „PN-S-10042:1991” – norma mostowa)
 • C35/45, zbliżona do dawnej klasy B45
 • C40/50, zbliżona do dawnej klasy B50
 • C45/55, zbliżona do dawnej klasy B55
 • C50/60, zbliżona do dawnej klasy B60
 • C55/67
 • C60/75
 • C70/85
 • C80/95
 • C90/105
 • C100/115

Beton klas C55/67 wzwyż jest określany jako beton wysokowartościowy (wysokowytrzymały, BWW).

Klasy wytrzymałości betonu lekkiego
 • LC8/9
 • LC12/13
 • LC16/18
 • LC20/22
 • LC25/28
 • LC30/33
 • LC35/38
 • LC40/44
 • LC45/50
 • LC50/55
 • LC55/60
 • LC60/66
 • LC70/77
 • LC80/88

Beton klas LC55/60 wzwyż jest określany jako beton wysokowartościowy (wysokowytrzymały, BWW).

Według dawnej normy budowlanej klasę betonu oznaczono literą B i liczbą wyrażającą wartość wytrzymałości gwarantowanej {fGc,cube} na ściskanie w MPa (według PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie).
Norma PN-B-03264 została w 2004 r. uzupełniona poprawką (PN-B-03264:2002/Ap1 2004) zgodnie z którą np. beton oznaczony jako B-25 jest odpowiednikiem betonu klasy C20/25.

źródło: wikipedia.org